Sinh viên tốt nghiệp

Ngày 21-05-2020

Quyết định về việc cấp bằng tốt nghiệp đại học cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Quyết định số: 926/QĐ-ĐHTN ngày 19/5/2020. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan