Rèn luyện, danh hiệu SV

Ngày 19-05-2020

Quyết định về việc công nhận điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2019 - 2020 cho sinh viên hệ chính quy Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Quyết định số: 904/QĐ-ĐHTN ngày 13/5/2020. Chi tiết phụ lục kèm theo quyết định xem file đính kèm dưới bàu viết này.

Các bài liên quan