Sinh viên tốt nghiệp

Ngày 31-03-2020

Quyết định về việc cấp bằng tốt nghiệp đại học cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Quyết định số:759/QĐ-ĐHTN ngày 17/3/2020. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan