Thông báo Sinh viên

Ngày 31-03-2020

Thông báo về việc thu học phí của sinh viển lớp Đại học văn bằng 2, ngành Ngôn ngữ Anh, hệ VLVH, khóa 1 tại Trường Đại học Tây Bắc Sơn La

Thông báo số: 526/TB-ĐHTN ngày 18/3/2020. Chi tiết thông báo và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan