Thông báo Sinh viên

Ngày 31-03-2020

Thông báo về việc thu học phí của sinh viên lớp Đại học văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh, hệ chính quy khóa 13A, 14A, 14B, 15A tại Khoa Ngoại ngữ ĐHTN

Thông báo số: 525/TB-ĐHTN ngày 18/3/2020. Chi tiết thông báo và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan