Thông báo Sinh viên

Ngày 15-03-2020

Thông báo về việc thu tiền học phí học kỳ II năm học 2019 - 2020

Thông báo số: 484/TB-ĐHTN ngày 12/3/2020. Chi tiết thông báo cùng danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan