Liên thông, VB2

Ngày 13-03-2020

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển đại học văn bằng 2 hệ vừa làm vừa học của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2019

Quyết định số: 725/QĐ-ĐHTN ngày 9/3/2019.

Các bài liên quan