Tin tức & Sự kiện

Ngày 18-02-2020

Chúc mừng thành công Đại hội Chi bộ Tổ Hành chính – Tổng hợp lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2022

Ngày 14/02/2020, được sự đồng ý của Đảng ủy Khối cơ quan ĐHTN và Đảng ủy bộ phận Khoa Ngoại ngữ, Chi bộ Hành chính – Tổng hợp long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2022.

       Đến dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên; đồng chí Lê Hồng Thắng – Bí thư Đảng ủy bộ phận – Trưởng khoa Ngoại ngữ cùng toàn thể Đảng viên của Chi bộ tổ Hành chính – Tổng hợp.

 

Đoàn chủ tịch điều khiển Đại hội

      Chi bộ Hành chính – Tổng hợp mới được thành lập theo Quyết định số 39-QĐ/ĐU ngày 21/3/2018, được tách ra từ Chi bộ Hành chính Tổng hợp – Công tác Học sinh sinh viên. Theo Báo cáo chính trị trình Đại hội, trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, Chi bộ Hành chính – Tổng hợp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết, đạt được những thành tựu quan trọng như: Toàn thê đảng viên của Chi bộ đều có tư tưởng chính trị vững vàng, có tinh thần và trách nhiệm cao; Bổ nhiệm CBVC, điều động cán bộ phù hợp với chức năng nhiệm vụ của công việc và khả năng của cán bộ; triển khai và phối hợp với các đơn vị chức năng trong Khoa thực hiện đúng, đủ, kịp thời, chất lượng các nhiệm vụ liên quan tới công tác pháp chế, đảm bảo đúng yêu cầu và tiến độ công việc; Hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định về công tác quản lý hành chính, công tác văn thư, lưu trữ theo quy định của Nhà nước và Khoa; thẩm định thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản của Khoa trước khi trình Trưởng khoa ký ban hành; Làm tốt chức năng Thường trực của Hội đồng thi đua khen thưởng Khoa: tổ chức thực hiện công tác Thi đua khen thưởng kịp thời, chính xác, tạo không khí thi đua trong toàn Khoa theo từng năm học, làm tốt công tác theo dõi đề xuất việc thi đua khen thưởng trong tòan Khoa, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, thủ tục liên quan để trình cấp trên xét tặng danh hiệu cho Khoa; Hoàn thành công tác xây dựng nhà Thư viện - làm việc theo kế hoạch, công tác đề xuất, tham mưu cân đối các nguồn lực tập trung cho công tác đầu tư xây dựng cơ bản, bổ sung trang thiết bị mới và tu bổ, sửa chữa cơ sơ vật chất góp phần đảm bảo tốt phục vụ công tác chuyên môn của Khoa.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Lan Anh trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội

 

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoài trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban chi ủy

      Về phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, Chi bộ tiếp tục thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, Đảng viên trong Chi bộ. Một số chỉ tiêu cơ bản được nhấn mạnh: 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; Chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh trong đánh giá, xếp loại hằng năm; Trong nhiệm kỳ kết nạp ít nhất 01 đảng viên mới; Tham mưu, đề xuất sử dụng hiệu quả nguồn lực về CSVC, trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn và đề xuất đầu tư bổ sung trang thiết bị trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả sử dụng cao; Phát động ít nhất 02 phong trào thi đua cấp Khoa; Tập thể Tổ Hành chính – Tổng hợp đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, trong nhiệm kỳ tập thể phấn đấu được nhận 01 Giấy khen của Giám đốc Đại học Thái Nguyên

     Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên và đồng chí Lê Hồng Thắng– Bí thư Đảng ủy bộ phận – Trưởng khoa Ngoại ngữ ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ quan trọng trong nhiệm kỳ tới, đặc biệt bám sát Luật 34 và Nghị định 99 của Chính phủ để tham mưu với Đảng ủy Khoa hoàn thiện hồ sơ sớm đủ điều kiện thành lập trường Đại học Ngoại ngữ trong thời gian tới.

 

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên phát biểu tại Đại hội

 

Đồng chí Lê Hồng Thắng – Bí thư Đảng ủy bộ phận khoa Ngoại ngữ ghi nhận
và biểu dương những thành tích mà Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua

      Sau thời gian làm việc công tâm, nghiêm túc đúng với quy chế và điều lệ Đảng, Đại hội đã nhất trí bầu ra Cấp ủy của Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 gồm 03 đồng chí.:

     1. Đ/c Nguyễn Thị Thu Hoài – Bí thư Chi bộ

     2. Đ/c Dương Ngọc Khang – Phó Bí thư Chi bộ

     3. Đ/c Nguyễn Thị Lan Anh – Chi ủy viên

 

Lãnh đạo Đảng ủy Khoa chụp ảnh lưu niệm cùng toàn thể đảng viên Chi bộ

      Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết với sự nhất trí 100% của toàn thể đảng viên trong Chi bộ. Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoài, thay mặt Ban Chi ủy khóa mới đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, đồng thời khẳng định, tập thể Chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022 cùng đảng viên trong Chi bộ sẽ quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được đề ra trong Nghị quyết.

Tin bài: Phạm Thu Trang

Ảnh: Trương Hà Thành 

 

Các bài liên quan