Sinh viên tốt nghiệp

Ngày 29-11-2019

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng đại học, cao đẳng đợt 5 năm 2019 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Quyết định số: 2143/QĐ-ĐHTN ngày 18/11/2019. Chi tiết danh sách kèm quyết định xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan