Thông báo

Ngày 13-09-2019

Thông báo cuộc thi "Hùng biện Tiếng Việt cho lưu học sinh Lào học tập tại Việt Nam năm 2019"

Thông báo số: 1691/TB-ĐHTN ngày 11/9/2019. Chi tiết kế hoạch kèm quyết định xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan