Sinh viên tốt nghiệp

Ngày 12-06-2019

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

Quyết định số: 904/QĐ-ĐHTN ngày 10/6/2019. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan