Tin tức & Sự kiện

Ngày 31-10-2018

Phát triển mạng lưới các nhà tuyển dụng và đẩy mạnh công tác “Thực tập gắn liền công tác tuyển dụng”

“Đào tạo gắn liền nhu cầu xã hội” là chủ trương và quyết tâm của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên trong việc đào tạo nguồn nhân lực. Trong đó, nội dung trước mắt cần tập trung đó chính là: xây dựng chương trình đào tạo theo nhu cầu xã hội và kết nối - phát triển mạng lưới các nhà tuyển dụng (NTD), đồng thời triển khai công tác thực tập gắn liền công tác tuyển dụng của các NTD.

      Để có những giải pháp hiệu quả, ngày 22, 23, 24/10/2018 Đoàn công tác của Nhà trường đã trực tiếp đến khảo sát và có buổi làm việc tại công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam, công ty TNHH Best Pacific, công ty Hoằng Giai để thảo luận các vấn đề liên quan.

Đoàn làm việc tại Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam

     Tại buổi làm việc các NTD đều đồng tình, ủng hộ các nội dung mà Đoàn công tác đã trao đổi làm việc; NTD sẽ chia sẻ kế hoạch, chiến lược về đào tạo, kế hoạch tuyển dụng nguồn nhân lực theo từng giai đoạn phát triển, trực tiếp đặt hàng với Nhà trường trong công tác đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực. Đồng thời, các NTD sẽ tích cực tham gia vào quá trình xây dựng chương trình đào tạo (CTĐT), trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua việc cung cấp ý kiến phản hồi, góp ý có giá trị về SV cũng như CTĐT của Nhà trường, tham gia vào quá trình đào tạo của Nhà trường như: tiếp nhận SV thực tập đồng thời gắn với quá trình thử việc, nếu SV đáp ứng được nhu cầu sẽ có cơ hội được nhận làm việc chính thức,… Ngoài ra, NTD cử cán bộ tham gia trực tiếp tham gia công tác quảng bá tuyển sinh cùng Nhà trường, tổ chức các hoạt động mời SV tới tham quan tại đơn vị giúp SV có định hướng vị trí việc làm, làm quen môi trường làm việc, trước khi đăng kí thực tập, tuyển dụng tại đơn vị.

Đoàn làm việc tại Công ty Hoằng Giai

     Với cách nhìn và sự phối hợp chặt chẽ như vậy, NTD sẽ luôn yên tâm có một đội ngũ nhân lực chất lượng cao vững chắc hỗ trợ phát triển theo kế hoạch. Rút ngắn thời gian tìm kiếm, tuyển dụng. Có thể khẳng định rằng mối gắn kết bền vững giữa Nhà trường và DN có vị trí đặc biệt quan trọng trong việc bảo đảm và nâng cao chất lượng sản phẩm đào tạo của Nhà trường.

Đoàn làm việc tại Công ty TNHH Best Pacific

     Vì vậy, trong thời gian sắp tới cần phải có những giải pháp đồng bộ và tối ưu nhằm xây dựng và phát triển mối gắn kết bền vững này. Nhà trường sẽ tăng cường kết nối, mở rộng, ký kết biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác với rất nhiều NTD; đồng thời đẩy mạnh công tác thực tập gắn liền công tác tuyển dụng của các NTD.

Ảnh - Tin bài: Lê Văn Thủy (CT-HSSV)

Đăng tin: Mai My.

Các bài liên quan