Liên thông, VB2

Ngày 12-06-2018

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ vừa làm vừa học tại Khoa Ngoại ngữ năm 2018

Quyết định số:870/QĐ-ĐHTN ngày 17/5/2018.

Các bài liên quan