Liên thông, VB2

Ngày 11-04-2018

Thông báo tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ chính quy tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái nguyên năm 2018

Thông báo số:525/TB-ĐHTN ngày 25/3/2018.

Các bài liên quan