Tuyển sinh

Ngày 30-03-2018

Thông báo tuyển sinh về việc xét tuyển học bạ Trung học phổ thông vào cao đẳng, đại học hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên đợt 1 năm 2018

Thông báo số:512/TB-ĐHTN ngày 29/3/2018. Phiếu đăng ký xét tuyển học bạ Trung học phổ thông xem thêm file đính kèm.

Các bài liên quan