Sinh viên tốt nghiệp

Ngày 20-11-2017

Quyết định về việc cấp bằng tốt nghiệp đại học (bổ sung) cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

Quyết định số:2475/QĐ-ĐHTN ngày 14/11/2017. Chi tiết danh sách xem file đính kèm.

Các bài liên quan