Học sinh Sinh viên

Ngày 08-11-2017

Hội nghị tiếp xúc giữa nhà tuyển dụng với sinh viên Khoa Ngoại ngữ thành công tốt đẹp

Sáng ngày 03 tháng 11 năm 2017, tại Hội trường A Khoa Ngoại ngữ tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa nhà tuyển dụng với sinh viên trong Khoa.

  Với mục đích giúp sinh viên có định hướng trong nghề nghiệp, tiếp cận với môi trường làm việc cũng như những yêu cầu về trình độ, kỹ năng cần thiết nhằm đáp ứng tốt yêu cầu của doanh nghiệp; tạo điều kiện cho sinh viên đã tốt nghiệp và chuẩn bị tốt nghiệp có cơ hội tìm được việc làm phù hợp với ngành nghề được đào tạo. 

Đồng chí Phạm Trường Sinh - tổ trưởng tổ Công tác học sinh sinh viên phát biểu tại Hội nghị

Bà Vũ Thị Hương Giang - Trưởng phòng nhân sự Công ty Best Pacific tiếp xúc với sinh viên 

   Buổi tiếp xúc định hướng việc học tập cho sinh viên đang học thông qua các hoạt động tuyển dụng trực tiếp và giúp sinh viên làm quen với thị trường tuyển dụng lao động; Qua đó cũng tạo cơ hội cho các doanh nghiệp quảng bá hình ảnh, tiếp cận trực tiếp với sinh viên của Khoa nhằm tìm kiếm và tuyển dụng nhân lực có chất lượng, phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của đơn vị. Qua đó, tạo mối quan hệ trao đổi thông tin lâu dài giữa Khoa và nhà tuyển dụng.

  Hội nghị tiếp xúc nhà với nhà tuyển dụng giúp Khoa tiếp nhận thông tin phản hồi từ phía sinh viên và đặc biệt từ đơn vị sử dụng lao động, góp phần trang bị cho sinh viên những kỹ năng cần thiết sau khi tốt nghiệp đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. 

 

Ảnh: Trung Kiên ( CTHSSV)

Tin bài: Huyền Trang ( TT-TV)

Các bài liên quan