Giới thiệu

Ngày 26-04-2016

Giới thiệu Bộ môn tiếng Trung

Giới thiệu Bộ môn tiếng Trung

1.     Chức năng nhiệm vụ:

-    Chức năng: Giảng dạy và xây dựng chương trình đào tạo hệ cử nhân tại Trường Ngoại ngữ- Đại học Thái Nguyên.

-    Nhiệm vụ: Đào tạo cử nhân ngành sư phạm và Ngôn ngữ Tiếng Trung Quốc cho sinh viên hệ chính quy, bằng kép, vừa học vừa làm và các chương trình liên kết.

2.     Cơ cấu tổ chức:

-     Lãnh đạo Bộ môn:

     TS. Tô Vũ Thành ( Trưởng Bộ môn) Phụ trách chung và nhân sự.

     TS. Mai Thị Ngọc Anh (Phó trưởng Bộ môn) Phụ trách Đào tạo và công tác HSSV.

     ThS. Ngô Thị Hoài Linh (Phó trưởng Bộ môn) Phụ trách Nghiên cứu Khoa học và hoạt động ngoại khoá.

-     Các tổ chuyên môn:

     Tiếng Trung Quốc 1

     Tiếng Trung Quốc 2

      Phương pháp giảng dạy

      Ngôn ngữ và văn hoá

      Dịch và tiếng Trung chuyên ngành

Đề án

-      Tổng số biên chế: 22 giảng viên: trong đó có 04 tiến sĩ, 10 NCS tiến sĩ, 8 Thạc sĩ

Danh sách giảng viên tiếng Trung Quốc: 

Các bài liên quan