Giới thiệu

Ngày 26-04-2016

Giới thiệu Bộ môn tiếng Trung

Giới thiệu Bộ môn tiếng Trung

1.     Chức năng nhiệm vụ:

-    Chức năng: Giảng dạy và xây dựng chương trình đào tạo hệ cử nhân tại Khoa Ngoại ngữ- Đại học Thái Nguyên.

-    Nhiệm vụ: Đào tạo cử nhân ngành sư phạm và Ngôn ngữ Tiếng Trung Quốc cho sinh viên hệ chính quy, bằng kép, vừa học vừa làm và các chương trình liên kết.

2.     Cơ cấu tổ chức:

-     Lãnh đạo Bộ môn:

     TS. Tô Vũ Thành ( Trưởng Bộ môn) Phụ trách chung và nhân sự.

     TS. Mai Thị Ngọc Anh (Phó trưởng Bộ môn) Phụ trách Đào tạo và công tác HSSV.

     ThS. Ngô Thị Hoài Linh (Phó trưởng Bộ môn) Phụ trách Nghiên cứu Khoa học và hoạt động ngoại khoá.

-     Các tổ chuyên môn:

     Tiếng Trung Quốc 1

     Tiếng Trung Quốc 2

      Phương pháp giảng dạy

      Ngôn ngữ và văn hoá

      Dịch và tiếng Trung chuyên ngành

Đề án

-      Tổng số biên chế: 26 giảng viên: trong đó có 3 tiến sĩ, 8 NCS tiến sĩ, 14 Thạc sĩ, 01 cử nhân.

STT

Học vị

Nam

Nữ

Tổng

1

Tiến sĩ

01

02

03

2

NCS

0

08

08

3

Th.S

0

14

14

4

Cử nhân

0

01

01

 

Tổng

26

 

-     Tổng số sinh viên đang theo học: Hơn 1.000 sinh viên

3.     Hoạt động nghề nghiệp của sinh viên sau khi ra trường:

-      Giảng dạy tiếng Trung Quốc

-       Biên, phiên dịch, ngoại thương, du lịch, làm việc tại các doanh nghiệp, các công ty trong nước và nước ngoài (các công ty Đài loan, Hồng Kông, Trung Quốc)

 4.     Danh sách giảng viên tiếng Trung Quốc

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

HỌC VỊ

 

1

Tô Vũ Thành

Trưởng BM

Tiến sĩ

 

2

Mai Thị Ngọc Anh

P. Trưởng BM

Tiến sĩ

 

3

Ngô Thị Hoài Linh

P. Trưởng BM

Thạc sĩ- NCS

 

4

Đỗ Thị Thuý Hà

Giảng viên

Thạc sĩ- NCS

 

5

Quách Thị Nga

Giảng viên

Tiến sĩ

 

6

Đào Thị Hồng Phượng

Giảng viên

Thạc sĩ

 

7

Vi Thị Hoa

Giảng viên

Thạc sĩ

 

8

Vi Thị Bích Ngọc

Giảng viên

Thạc sĩ

 

9

Phạm Minh Tâm

Giảng viên

Thạc sĩ

 

10

Phạm Thị Sao

Giảng viên

Thạc sĩ

 

11

Đỗ Thị Thu Hiền

Giảng viên

Thạc sĩ

 

12

Đỗ Thị Phượng

Giảng viên

Thạc sĩ

 

13

Hồ Thị Nguyệt Thắng

Giảng viên

Thạc sĩ- NCS

 

14

Nguyễn Thị Hải Yến

Giảng viên

Thạc sĩ

 

15

Nguyễn Thu Giang

Giảng viên

Thạc sĩ- NCS

 

16

Lê Thị Xuân Phương

Giảng viên

Thạc sĩ

 

17

Vũ Thị Huyền Trang

Giảng viên

Thạc sĩ- NCS

 

18

Ngô Ánh Tuyết

Giảng viên

Thạc sĩ- NCS

 

19

Nguyễn Thu Thuỷ

Giảng viên

Thạc sĩ

 

20

Nguyễn Thị Mai

Giảng viên

Thạc sĩ- NCS

 

21

Thẩm Minh Tú

Giảng viên

Thạc sĩ- NCS

 

22

Trịnh Thị Thu Hương

Giảng viên

Thạc sĩ

 

23

Ngô Thị Trà

Giảng viên

Thạc sĩ

 

24

Nguyễn Ngọc Lưu Ly

Giảng viên

Thạc sĩ

 

25

Vũ Thanh Huyền

Giảng viên

Thạc sĩ

 

26

Nguyễn Hồng Minh

Giảng viên

Cử nhân

 

Các bài liên quan