Ba công khai

Ngày 25-04-2015

Biểu 2: Công khai cơ sở vật chất

Năm học 2014-2015 (Tính đến tháng 4 năm 2015)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

KHOA NGOẠI NGỮ 

 

 

BIỂU SỐ 2

Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2014-2015

 

TT

Thông tin

Đơn vị

Số lượng

Tỷ lệ

I

Diện tích đất đai: Theo Quyết định số 3235/QĐ-UBND, ngày 21/12/2011 và Quyết định số 2583/QĐ-UBND, ngày 12/11/2014 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN

Ha

20,4458

 

II

Diện tích sàn xây dựng: Quy mô năm học 2014-2015: 2875 sinh viên

M2

18.550

6,45m2/sv

1

Giảng đường

 

 

 

1.1

Số phòng

phòng

27

 

 

Tổng diện tích

M2

5960

2,073m2/sv

2

Phòng máy tính

 

 

 

2.1

Số phòng (Sử dụng chung phòng đa chức năng)

phòng

05

 

2.2

Tổng diện tích

M2

400

 

3

Phòng học Ngoại ngữ

 

 

 

3.1

Số phòng (05 phòng đa chức năng, 02 phòng LAB)

phòng

07

 

3.2

Tổng diện tích

M2

560

 

4

Thư viện

M2

140 + TTHL

 

5

Ký túc xá thuộc cơ sở đào tạo quản lý

(78 phòng x 8 sv/ phòng = 624 sinh viên)

 

 

 

5.1

Số phòng

phòng

78

 

5.2

Tổng diện tích

M2

5000

8,1m2/sv

6

Diện tích nhà ăn của cơ sở đào tạo

(Sử dụng dịch vụ nhà ăn chung tại khu nội trú Đại học Thái Nguyên)

 

 

 

7

Diện tích khác:

 

 

 

7.1

Diện tích hội trường

M2

1000

 

7.2

Diện tích nhà thi đấu đa năng

M2

3000

 

7.3

Diện tích sân vận động

M2

3000

 

Các bài liên quan