Ba công khai

Ngày 04-11-2014

Biểu 3: Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu

năm học 2014-2015

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN               Biểu 3
KHOA NGOẠI NGỮ                
                   
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục
 đại học, cao đẳng năm học 2014-2015
(Tính đến tháng 10/2014)
STT Nội dung Tổng số Giảng viên Ghi chú
Giáo sư P. Giáo sư TSKH, Tiến sĩ Thạc sĩ Cử nhân Khác
  1 2
(3+4+5+6+7+8)
3 4 5 6 7 8 9
  Tổng số                
  BM tiếng Anh 42     2 25 15    
1 Trần Thị Nhi         x     Kiêm nhiệm
2 Nguyễn Thị Thu Hoài         x     Kiêm nhiệm
3 Bùi Thị Hương Giang       x       Kiêm nhiệm
4 Hoàng Thị Ngọc Điểm         x     Kiêm nhiệm
5 Nguyễn Thị Minh Loan         x      
6 Nguyễn Thị Thanh Bình         x      
7 Trần Thị Thu Trang         x      
8 Nguyễn Thành Long       x        
9 Đặng Quỳnh Trâm         x      
10 Nguyễn Trọng Du         x      
11 Lê Thị Hằng         x      
12 Nguyễn Thùy Linh         x      
13 Nguyễn Thị Diệu Hà         x      
14 Nguyễn Thị Thiết         x      
15 Lã Thị Thúy Dung         x      
16 Đỗ Thị Trang Nhung         x      
17 Đỗ Thị Sơn         x      
18 Nguyễn Thị Hồng Hà         x      
19 Vũ Thị Thanh Huệ         x      
20 Nguyễn Thị Bích Ngọc         x      
21 Đỗ Thị Phương Thanh         x      
22 Lê Vũ Quỳnh Nga         x      
23 Phạm Thị Bích Huệ         x      
24 Trịnh Huyền Nhung         x      
25 Lý Thị Hoàng Mến         x      
26 Phùng Văn Huy           x    
27 Lê Thị Khánh Linh           x    
28 Nguyễn Văn Tân           x    
29 Trần Thị Phương           x    
30 Trần Thị Hạnh           x    
31 Dương Huyền Thắm           x    
32 Nguyễn Đức Hoàng         x      
33 Vũ Thị Luyên           x    
34 Vũ Thị Quyên         x      
35 Phạm Viết Ngọc           x    
36 Lê Thị Thu Trang           x    
37 Phạm Hùng Thuyên           x    
38 Lê Thị Nhung           x    
39 Trần Thị Thu Hương           x    
40 Hoàng Thị Huyền Trang           x    
41 Trần Thị Ngân           x    
42 Trần Thị Hải Yến           x    
  BM tiếng Trung 30     5 20 5    
43 Lưu Quang Sáng       x       Kiêm nhiệm
44 Trần Hữu Lợi           x   Kiêm nhiệm
45 Nông Hồng Hạnh         x     Kiêm nhiệm
46 Tô Vũ Thành       x        
47 Mai Thị Ngọc Anh       x        
48 Ngô Thị Hoài Linh         x      
49 Phùng Thị Tuyết       x        
50 Quách Thị Nga       x        
51 Nguyễn Thu Thủy         x      
52 Đào Thị Hồng Phượng         x      
53 Nguyễn Ngọc Lưu Ly         x      
54 Vi Thị Bích Ngọc         x      
55 Trịnh Thị Thu Hương         x      
56 Nguyễn Thu Giang         x      
57 Vũ Thị Huyền Trang         x      
58 Nguyễn Thị Mai         x      
59 Phạm Minh Tâm         x      
60 Thẩm Minh Tú         x      
61 Vi Thị Hoa         x      
62 Phạm Thị Sao         x      
63 Nguyễn Thị Hải Yến         x      
64 Ngô Thị Trà         x      
65 Lê Thị Xuân Phương         x      
66 Đỗ Thị Phượng         x      
67 Ngô Thị Ánh Tuyết         x      
68 Hồ Thị Nguyệt Thắng           x    
69 Đỗ Thị Thuý Hà           x    
70 Đỗ Thị Thu Hiền         x      
71 Nguyễn Hồng Minh           x    
72 Vũ Quỳnh Mai           x    
  BM tiếng Nga 8       7 1    
73 Triệu Quang Việt         x     Kiêm nhiệm
74 Nguyễn Thị Lan Anh         x     Kiêm nhiệm
75 Nguyễn Thị Như Nguyệt         x      
76 Nguyễn Hữu Hải         x      
77 Nguyễn Phạm Nguyệt Linh         x      
78 Nguyễn Thị Thảo         x      
79 Trần Thị Hồng Hạnh         x      
80 Chu Thành Thúy           x    
  BM tiếng Pháp 8       6 2    
81 Hoàng Công Đình         x     Kiêm nhiệm
82 Phạm Trường Sinh         x     Kiêm nhiệm
83 Đặng Thị Kiều         x      
84 Nguyễn Thị Hà         x      
85 Hoàng Thu Nga         x      
86 Nguyễn Thị Thuý         x      
87 Nguyễn Mai Hương           x    
88 Nguyễn Đức Thịnh           x    
  BM KHCB 27     1 23 3    
89 Lê Hồng Thắng       x       Kiêm nhiệm
90 Dương Ngọc Khang         x     Kiêm nhiệm
91 Lê Thành Thế         x     Kiêm nhiệm
92 Nguyễn Thị Ngọc Anh         x      
93 Đỗ Thanh Mai         x      
94 Cao Thị Thu Lương         x      
95 Vi Kiều Trinh         x      
96 Nguyễn Thị Thu Oanh         x      
97 Lê Thị Thảo         x      
98 Dương Minh Phượng         x      
99 Phạm Thị Thu Hương         x      
100 Nguyễn Thị Gấm         x      
101 Tạ Thị Ánh         x      
102 Đinh Thị Liên         x      
103 Hồ Thị Thuỷ         x      
104 Thành T Phương Bắc         x      
105 Nguyễn Dương Hà         x      
106 Hồ Thị Thuỳ Dung         x      
107 Nguyễn Thị Kim Oanh         x      
108 Ngô Thị Thu Hằng         x      
109 Nguyễn Phương Thủy         x      
110 Trần Thị Ngọc Hà         x      
111 Nguyễn Thị Hồng           x    
112 Nguyễn Thị Hoài Thanh           x    
113 Hoàng Thị Huyền         x      
114 Nguyễn Thị Xuyên         x      
115 Phùng Thị Thu Trang           x    
                   
Ghi chú: - Giảng viên cơ hữu: 101 người                                                         
                         - Giảng viên cơ hữu đã quy đổi: 106 người            

 

Các bài liên quan