Giới thiệu

Ngày 15-10-2013

Giới thiệu về Chi Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Khoa Ngoại ngữ

Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Khoa Ngoại ngữ được thành lập ngày 25 tháng 9 năm 2Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Khoa Ngoại ngữ được thành lập ngày 25 tháng 9 năm 2008, có chức năng, nhiệm vụ cụ thể như sau
I. Thông tin chung

   - Tên đơn vị: ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH LIÊN CHI ĐOÀN KHOA NGOẠI NGỮ

   - Địa chỉ: Tầng 1 – Nhà A – Phòng 107 – Khoa Ngoại Ngữ, Đại học Thái Nguyên – Xã Quyết Thắng, Thành phố Thành Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

   - Điện thoại: 0208 656 3599

   - Email: vpdoan.sfl@tnu.edu.vn / vpdoan.sfl@gmail.com

II. Chức năng, nhiệm vụ

    - Đại diện, bảo vệ quyền bình đẳng, dân chủ, lợi ích hợp pháp và chính đáng của Đoàn viên thanh niên, sinh viên, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước.

    - Đoàn kết, tập hợp, tuyên truyền, giáo dục, vận động, tổ chức hướng dẫn Đoàn viên thanh niên, sinh viên  thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, phát triển nhà trường.

    - Tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Ban chủ nhiệm khoa về xây dựng quy chế, chính sách cho Đoàn viên thanh niên, sinh viên. Đại diện, chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên, sinh viên.

    - Tổ chức các hoạt động, phong trào văn hóa văn nghệ thể thao nhân các ngày lễ lớn của dân tộc, các sự kiện chính trị quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, lý tưởng của thanh niên, xây dựng tình đoàn kết gắn bó giữa các đoàn viên thanh niên trong Khoa, nâng cao niềm tự hào về mái trường mà sinh viên đang theo học.

    - Thực hiện các nhiệm vụ mà Đoàn cấp trên giao phó, tăng cường tính tự chủ, tích cực trong mỗi hoạt động được giao.

    - Mở rộng, tăng cường giao lưu với các đơn vị trường bạn, xây dựng tình đoàn kết, gắn bó, giao lưu học hỏi qua mỗi phong trào, hoạt động chung; cùng một mục tiêu chung về sự phát triển của Đại học Thái Nguyên nói chung, của Khoa Ngoại ngữ nói riêng.

    - Thực hiện các hoạt động cộng đồng, xã hội, giúp đỡ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, có nghị lực vươn lên trong học tập.

    - Tham gia các hoạt động tình nguyện, thực hiện công tác dân vận, dạy tiếng Anh cho học sinh tại đơn vị kết nghĩa.

III. Ban chấp hành khóa II, nhiệm kỳ 2017 – 2019

Stt 

Họ Tên 

Năm sinh 

CB/SV 

Đơn vị công tác 

Ghi chú 

Số ĐT 

Email

01

Phạm Viết Ngọc

1989

CB

Tổ Đào tạo

Bí thư

0979.737.508

phamvietngoc.sfl@tnu.edu.vn

02

Phạm Minh Tâm

1984

CB

Bộ môn tiếng Trung

Phó bí thư

0989.978.309

phamminhtam.sfl@tnu.edu.vn

03

Đặng Trung Kiên

1986

CB

Tổ CT-HSSV

Phó bí thư

0978.549.945

dtkien.dtnn@gmail.com

04

Phạm Thu Trang

1991

CB

Tổ Hành chính – Tổng hợp

UV BTV

0983.086.512

phamthutrang.sfl@tnu.edu.vn

05

Hoàng T. Minh Anh

1997

SV

Ngôn ngữ Anh K38

UV BTV

0978.385.698

hoanganh.tn97@gmail.com

06

Nguyễn T. Kim Anh

1995

SV

Sư phạm Nga Anh K36

UV BCH

0988.461.995

nguyenkimanh1095@gmail.com

07

Trần Thị Hồng Hạnh

1986

CB

Bộ môn Nga Pháp

UV BCH

0868.757.568

hanhtranknndhtn@gmail.com

08

Trần Trung Hải

1996

SV

Ngôn ngữ Anh K37

UV BCH

0968.955.352

haitran.tn96@gmail.com

09

Dương Lan Hương

1985

CB

Tổ Đào tạo

UV BCH

0912.859.689

lanhuong.sfl@tnu.edu.vn

10

Nguyễn Thị  Nhật

Lệ

1997

SV

Sư phạm Anh B K38

UV BCH

0971.895.898

lemitkhoann@gmail.com

11

Nguyễn DiệpLinh

1998

SV

Sư phạm Trung K39

UV BCH

01698.265.918

nguyenvidieplinh@gmail.com

12

Vũ Hương Ly

1997

SV

Ngôn ngữ Trung K38

UV BCH

0985.472.756

lycoibin1997@gmail.com

13

Nguyễn Thị Phượng

1998

SV

Song ngữ Trung Hàn K39

UV BCH

01658.003.909

nguyenphuonga4hh2@gmail.com

14

Lệ Đức Thụy

1996

SV

Ngôn ngữ Trung Anh K37

UV BCH

01675.395.396

leducthuy.96tn@gmail.com

15

Nguyễn Hải Việt

1995

SV

Song ngữ Pháp Anh K36

UV BCH

0978.960.548

nguyenviettnu95@gmail.com

 

BCH Liên chi đoàn Khoa Ngoại Ngữ khóa II, nhiệm kỳ 2017 – 2019 chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn ĐHTN, Ban chủ nhiệm và Công đoàn Khoa Ngoại Ngữ.

 IV. Các thành tích đã đạt được

     - 01 Bằng khen của TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

     - 03 Bằng khen của Tỉnh đoàn

     - 28 Giấy khen của Đoàn Đại học Thái Nguyên

     - 32 Giấy khen của Đoàn khối cơ quan Đại học Thái Nguyên

 

Các bài liên quan