Giới thiệu

Ngày 19-07-2013

Giới thiệu về Công đoàn Trường Ngoại ngữ

Công đoàn cơ sở Trường Ngoại ngữ được thành lập theo Quyết định số 47/QĐ-CĐ ngày 24 tháng 9 năm 2008 của Ban Thường vụ Công đoàn Đại học Thái Nguyên, theo Quy chế mới về Đại học vùng ban hành kèm theo Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ 1/2015 đến nay, Công đoàn Trường là công đoàn bộ phận trực thuộc công đoàn cơ sở Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên.

Công đoàn bộ phận Trường Ngoại ngữ đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Đảng uỷ TrườngNgoại ngữ; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về công tác Công đoàn của Công đoàn Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên.

Từ khi thành lập đến nay, Công đoàn bộ phận Trường đã trải qua 4 kỳ Đại hội, Đại hội lần thứ IV (2015-2017) đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 07 đồng chí, do đồng chí Tô Vũ Thành giữ chức Chủ tịch. Trong 7 năm qua là thời gian đầy biến động, thuận lợi và khó khăn đan xen, song dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy và sự quan tâm, phối hợp tạo điều kiện của các đơn vị, Công đoàn Trường Ngoại ngữ đã vượt qua mọi thử thách và thực hiện tốt 3 chức năng chủ yếu:

Chức năng đại diện , bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người Lao động  .

Công đoàn thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thi hành các chính sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, viên chức và người lao động.

Các quyền lợi học tập nâng cao trình độ, thụ hưởng văn hóa, sinh họat cộng đồng của CBVC, người lao động đều được BCH Công đoàn đề xuất thực hiện. Hằng năm đều tổ chức cho CB, GV, NV đi tham quan du lịch, nghỉ dưỡng, được khám sức khỏe định kỳ. Trong các dịp Lễ kỷ niệm hàng năm, Công đoàn đã tổ chức các phong trào thi đua Văn nghệ, Thể thao sôi nổi, các buổi sinh hoạt dã ngoại bổ ích.

Chức năng tham gia quản lý :

- Công đoàn đã phối hợp với Ban Chủ nhiệm Khoa tổ chức tốt các buổi học tập quy chế, quy định chuyên môn. Ngoài ra, Công đoàn tham gia cùng chính quyền xây dựng nội quy, quy chế cơ quan, quy chế chi tiêu nội bộ và động viên cán bộ viên chức thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy chế đó.

- Thường xuyên phát động, vận động cán bộ, đoàn viên tham gia nghiên cứu nhiều đề tài, đề án, sáng kiến, cải tiến ứng dụng khoa học công nghệ vào lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ đạt hiệu quả cao.

Chức năng giáo dục :

- Công tác truyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng vẫn được ưu tiên hàng đầu:

- Đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của công đoàn trong đó đặc biệt là chính sách BHXH, BHYT, BHTN được phổ biến và triển khai thực hiện kịp thời đến với người lao động. Tạo điều kiện cho CCVC và đoàn viên tham gia học tập các lớp chính trị, học tập đầy đủ các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng nhằm nâng cao trình độ chính trị.

- Vận động CBVC trong khoa nghiêm túc thực hiện cuộc vận động: “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học  và sáng tạo” và  “Dân chủ - Kỷ cương – Tình thương và trách nhiệm”…

-  Tuyên truyền, vận động cán bộ viên chức nâng cao tinh thần học tập làm việc, tiếp tục tổ chức tuyên truyền cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” có hiệu quả thiết thực, đồng thời chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của chính quyền, Nghị quyết của công đoàn cấp trên, của Đảng ủy Trường.

- Công đoàn còn giáo dục đoàn viên thông qua các hoạt động xã hội, từ thiện: Tham gia vận động, quyên góp quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, tham gia hiến máu nhân đạo, tặng quà cho các em sinh viên nghèo vượt khó có hòan cảnh khó khăn, tặng quà cho học sinh vùng sâu, vùng xa ...

Với những thành tích đạt được, Công đoàn bộ phận Trường Ngoại ngữ đã góp phần đáng kể vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

* Một số thành tích nổi bật:

- Công đoàn Trường nhiều lần được tặng Bằng khen của Công đoàn GDVN, của Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên; 19 lượt tập thể được tặng Giấy khen của Công đoàn Đại học Thái Nguyên. Hằng năm, 100% công đoàn viên đạt danh hiệu “Công đoàn viên xuất sắc”, 01 cán bộ được tặng Bằng khen của Tổng liên Đoàn, 11 lượt cán bộ được tặng Bằng khen của Công đoàn GDVN, của Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên, hơn 70 lượt cán bộ được tặng Giấy khen của Công đoàn ĐHTN.

Với những thành tích đạt được, Công đoàn bộ phận Trường Ngoại ngữ đã góp phần đáng kể vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

DANH SÁCH BCH CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN TRƯỜNG NGOẠI NGỮ

NHIỆM KỲ 2017-2022 

TT 

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ CM

Ghi chú

1

Tô Vũ Thành

Chủ tịch

Tiến sĩ

 

2

Nông Hồng Hạnh

Phó chủ tịch

Tiến sĩ

 

3

Nguyễn Thị Lan Anh

UV

Thạc sĩ

 

4

Chu Thị Đông

UV

Cử nhân

 

5

Hoàng Thu Nga

UV

Thạc sĩ

 

6

Nguyễn Phương Thủy

UV

Thạc sĩ

 

7

Lê Thị Thu Trang

UV

Thạc sĩ

 

Các bài liên quan