Giới thiệu

Ngày 18-07-2013

Tài liệu, phần mềm hỗ trợ cán bộ, giảng viên

Tài liệu, phần mềm hỗ trợ cán bộ, giảng viên

 

DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG, CÁC PHẦN MỀM DÀNH CHO CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

 

TÀI LIỆU:

1.    Hướng dẫn sử dụng và kết nối máy chiếu.

2.    Tài liệu hướng dẫn sử dụng mail cơ bản.

3.    Tài liệu hướng dẫn sử dụng mail chi tiết.

4.    Tài liệu hướng dẫn sử dụng và xây dựng website cá nhân.

5.    Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Edoman.

6.    Báo cáo Hội thảo 'Chia sẻ kỹ năng ứng dụng CNTT năm 2012'.

 

PHẦN MỀM:

1.    Phần mềm kết nối Wifi giữa máy tính và máy chiếu

2.    Phần mền đọc file PDF.

3.    Trình duyệt: IE7FireFox

4.    Bộ gõ tiếng Việt Unikey

5.    Office 2007

6.    Window XP, Vista, W7.

 

Lưu ý: Danh mục sẽ được cập nhật trong thời gian tới.

 

Mọi thông tin cần hỗ trợ, xin liên hệ:

            Phòng Thông tin - Thư viện, Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN

            Email: cntttv.sfl@tnu.edu.vn

            ĐT:  0280 6255 123

Các bài liên quan