Giới thiệu

Ngày 18-07-2013

Một số đối tác chính của Trường Ngoại ngữ

Trong xu thế phát triển hiện nay của các cơ sở giáo dục trong và ngoài nước, việc tham gia vào quá trình liên kết đào tạo khu vực và thế giới được coi là trọng tâm. Nhận thức rõ được vấn đề này, với thế mạnh là một cơ sở đào tạo ngôn ngữ nước ngoài, Trường Ngoại ngữ - ĐHTN đã mạnh dạn trong việc tìm các đối tác nước ngoài để triển khai các chương trình liên kết đào tạo, trong đó phải kể đến một số đối tác sau đây:
 1. Văn phòng Tiếng Anh Khu vực – ĐSQ Mỹ: https://vn.usembassy.gov/education-culture/relo/
 2. Viện Anh ngữ Hoa Kỳ: http://www.vusta.vn/vi/news/Cac-to-chuc-phi-chinh-phu-quoc-te/Vien-Anh-ngu-BR-English-Language-Institute-ELI-1131.html
 3. Tổ chức Lattitude: https://lattitude.org.uk/
 4. Văn phòng Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA): http://www.koica.go.kr/english/main.html
 5. Đại học Ngoại ngữ Busan – Hàn Quốc: https://www.u-fukui.ac.jp/eng/schools/31381
 6. Đại học Chodang – Hàn Quốc: http://www.chodang.ac.kr/en/
 7. Trường Đại học Ngoại ngữ Văn Tảo – Đài Loan: http://www.wzu.edu.tw/
 8. Văn phòng Kinh tế & Văn hóa Đài Bắc: https://www.roc-taiwan.org/vn_vi/
 9. Học viện SP Khoa học – Kỹ thuật Quảng Tây – Trung Quốc: http://www.gxstnu.edu.cn/?fbclid=IwAR20B8bRBd7ZuaYDN-fmuZ7IzwT6mVSgK5kN7bSiNmGcgYyboHVEuntuadA
 10. Đại học Khoa học Kỹ thuật Điện tử Quế lâm - Trung Quốc: https://www.gliet.edu.cn/?fbclid=IwAR314NyKcuM7yDWCWhrUGK3x-WxK87B0c5Sv20xzsxWChGqGckjlBi9VjvY
 11. Học viện Hàng không Quế Lâm – Trung Quốc: http://www.wsu.edu.cn/?fbclid=IwAR3d6f7bmRz-uWyEGMyb5oqIfGEodwIAdKQ85vgPtlfVGlBacYxttOqFyBY
 12. Học viện Văn Sơn – Trung Quốc: http://www.gxnu.edu.cn/?fbclid=IwAR2yWUmZWJPCsbNPekm2nqVZrTJEVmzf7T0F27z0LW0hQYI95x8JzKYSgRc
 13. Đại học Sư phạm Quảng Tây – Trung Quốc: http://www.henu.edu.cn/?fbclid=IwAR0XPvDWS4YNO_A6Oiy9eklHYdlVKlyr4ljPeiBv0eV0LD0_hxiCC5aMeaY
 14. Đại học Hà Nam - Học viện SP Tín Dương – Trung Quốc: http://www.xynu.edu.cn/?fbclid=IwAR0gukH8JW7Z6V6mhpM8iI0Jlq-sc0wgN4fRK5L1PTOXxYGiEafUlDbpNr8
 15. Khối Đại học Pháp ngữ: http://www.vietnam.campusfrance.org/vi/site/auf
 16. Đại học Paris 7- CH Pháp: https://www.univ-paris-diderot.fr/
 17. Phân viện Puskin: http://puskinhn.edu.vn/
 18. Trung tâm Khoa học & Văn hóa Nga tại Hà Nội: http://www.rcnk-vietnam.org/vietnamese/RCNKHN.asp?fn=RCNKHN01
 19. Đại học Leyte Normal – Philippines: https://www.lnu.edu.ph/
 20. Đại Tổng hợp Laguna – Philippines: http://lu.edu.ph/

Các bài liên quan